środa, 14 kwietnia 2010

20.04: CIAŁO # CHOPIN

Goście: Dariusz Brzostek, Wojtek Ziemilski

Godzina: 18.00

Miejsce: Zachęta (Sala Kinowa)

Prowadzenie: Michał Libera


„Tylko mój głos i oczywiście moje usta”. Zresztą więcej niż same usta – Henri Chopin zrobił wiele, aby najbardziej niematerialny sposób generowania dźwięku przywrócić ciału: wargom, zębom, językowi, krtani. Tytuł jednego z utworów, „Le Corps Est Une Usine À Sons”, znakomicie oddaje bodaj najważniejszy aspekt jego pracy – ciało nie jest posłusznym narzędziem wykonywania muzyki, ale nieokiełznanym kombinatem sonorystycznym. Jego sztuka znajdująca się na pograniczu poezji konkretnej i muzyki noise, pełna dzikich i bezwstydnych odgłosów kwestionuje nie tylko możliwości języka muzycznego, ale języka w ogóle. W imię czego?

Na drugim (choć pierwszym) spotkaniu z cyklu „Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna” będziemy rozmawiać o znaczeniu tego gestu w muzyce i sztukach performatywnych. A może ciało bywa performatywne także w muzyce? Czy przyjmuje w tych dziedzinach różne funkcje? Czy wręcz przeciwnie – podważa samo pojęcie funkcji? Kiedy i w jaki sposób przyjmuje charakter polemiczny? I czy mogłoby się ono stać tak bardzo samoistne bez technologii?

Nagranie:


środa, 7 kwietnia 2010

13.04: POSTĘP # SCHONBERG

Pierwsze spotkanie zostaje przełożone - nowy termin wkrótce


Goście: Monika Pasiecznik, Sebastian Chichocki

Godzina: 18.00

Miejsce: Zachęta (Sala kinowa)

Prowadzenie: Michał Libera


Co to znaczy, że muzyka jest postępowa? To bodaj najczęściej zadawane bądź domniemywane pytanie, kiedy mówi się o muzyce zaangażowanej czy politycznej. Zawdzięczamy to m.in. słynnej „Filozofii nowej muzyki” Adorno, w której przedstawił on dwa modele muzyki politycznej: konserwatywny Strawińskiego i postępowy Schönberga. Ten drugi, jego zdaniem, był pierwszym kompozytorem krytycznym XX wieku – takim, w którego pracach zawarte zostały zarówno pewna diagnoza socjologiczna jak i projekt zmiany. Adorno napisał „Filozofię nowej muzyki” w roku 1949. Na język polski przetłumaczono ją w roku 1974. Od tego czasu polskojęzyczne publikacje na temat społecznych aspektów muzyki można policzyć na palcach jednej ręki. W świecie sztuki polskiej jednak ostatnie dekady obfitują w powracające dyskusje na temat zaangażowania artystów w życie społeczne. Jedną z najważniejszych wywołała sztuka krytyczna. Czy dyskusje te da się odnieść do świata muzyki? A może istnieje coś takiego jak „muzyka krytyczna”?

Na pierwszym spotkaniu w cyklu „Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna” krótko przypomnimy najważniejsze tezy Adorno, zastanowimy się nad ich użytecznością w historii dźwięku ostatnich dekad – w muzyce komponowanej i niekomponowanej a także w sztuce. Co i w jaki sposób podlega krytyce i projektowaniu sto lat po rewolucyjnych kompozycjach Schönberga? Jakie funkcje krytyczne, a może także emancypacyjne, pełni dźwięk i muzyka w sztuce krytycznej? W jaki sposób dźwięk staje się krytyczny? Czy bywa także emancypujący? I wreszcie: czym różnią się w tej dziedzinie praktyki artystów i muzyków?

KREW NA LIŚCIACH. MUZYKA JAKO TEORIA SPOŁECZNA

Spotkania poświęcone muzyce i dźwiękowi

Pomysł i prowadzenie: Michał Libera

Miejsce: Zachęta, pl. Małachowskiego 3

www.zacheta.art.pl


13.04 Postęp # Arnold Schönberg

Goście: Monika Pasiecznik, Sebastian Cichocki


20.04 Ciało # Henri Chopin

Goście: Dariusz Brzostek, Wojtek Ziemilski


12.05 Przemysł # Throbbing Gristle

Goście: Heinrich Deisl (Austria), Maciej Gdula


22.06 Intymność # Bob Ostertag

Goście: Marcin Dymiter +


27.06 Miłość # Terre Thaemlitz

Goście: Terre Thaemlitz (USA / Japonia) +


21.09 Kradzież # John Oswald

Goście:Chris Cutler (Anglia), Kuba Mikurda


12.10 Subwersja # Negativland

Goście: Jacek Staniszewski + The Evolution Control Comittee


26.10 Muzak # Warszawa

Goście: Kamil Antosiewicz, Grzegorz Piątek


23.11 Bieda # Ultra-Red

Goście: Manuela Bojadzijev (Niemcy), Daniel Muzyczuk


14.12 Populizm # Cornelius Cardew

Goście: Michał Mendyk, Tomek Saciłowski


Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 18.00

„Krew na liściach” to cytat z jednego z najsłynniejszych protest songów śpiewanych przez Billie Holiday, „Strange Fruit”. To dlatego, że nadal jedynym tematem refleksji o obecności muzyki w świecie społecznym wydaje się być jej „zaangażowanie”. Ale czy związki muzyki z otaczającym nas światem kończą się na tym, że bywa ona narzędziem emancypacji? A co z bardziej subtelnymi sytuacjami – kiedy praktyki muzyków wkraczają bezpośrednio w obszar intymności, korzystają z odpadów procesów industrializacji czy znajdują się na granicy kradzieży?

Celem cyklu jest rozmowa o muzyce z różnych perspektyw: teorii muzyki, ale także krytyki sztuki, socjologii czy filmoznawstwa. A założeniem przekonanie, że kiedy muzycy tworzą ze swojego ciała „fabrykę dźwięków” (jak Henri Chopin), podszywają się pod innych (Thaemlitz) czy zmieniają płeć Dolly Parton (John Oswald) to odnoszą się do tych samych problemów, o których da się dyskutować w innych sztukach. Dlaczego nie miałoby się dać w muzyce?

Wśród gości na każdym spotkaniu będzie jedna osoba, która zajmuje się muzyką na co dzień i jedna, która specjalizuje się w innej dziedzinie. Za każdym razem będziemy rozmawiali na wybrany temat biorąc za punkt wyjścia konkretne nagranie, wydarzenie czy postać z muzyki najnowszej, z którym będzie można się zapoznać chwilę przed spotkaniem.Kamil Antosiewicz: muzyk i krytyk muzyczny interesujący się sound artem, publikował m.in. w Antenie Krzyku, Neurobot, Glissandzie.

Manuela Bojadzijev: socjolożka i aktywistka dźwiękowa, członkini kolektywu Ultra Red, który łączy w swych działaniach muzykę, nagrania terenowe i teorię społeczną.

Dariusz Brzostek: polonista i krytyk muzyczny zajmujący się muzyką eksperymentalną, publikował m.in. w Antenie Krzyku, Glissandzie.

Sebastian Cichocki: kurator, krytyk sztuki, pracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wcześniej bytomskiej Kroniki.

Chris Cutler: legendarny muzyk Rock In Oppositon, członek Henry Cow, współpracownik Residents, autor klasycznego już eseju “Plądrofonia”.

Heinrich Deisl: krytyk i teoretyk muzyczny poruszający się na styku teorii kultury, informacji i ekonomii; zajmuje się głównie zjawiskiem noise.

Marcin Dymiter: polonista i muzyk, założyciel zespołu Ewa Braun, obecnie tworzący głównie muzykę elektroniczną i nagrania terenowe.

Maciej Gdula: socjolog, pracownik Instytutu Socjologii UW, członek Redakcji Krytyki Politycznej, zajmuje się głównie teorią polityki.

Michał Mendyk: dziennikarz i krytyk skupiony na muzyce współczesnej, współpracownik Polskiego Radia i „Dziennika”.

Kuba Mikurda: zajmuje się teorią kina i filozofią, redaktor w wydawnictwie Ha!art, członek Krytyki Politycznej.

Daniel Muzyczuk: kurator i krytyk zajmujący się sztuką najnowszą, w tym sztuką dźwięku, wykładowca ASP w Gdańsku

Grzegorz Piątek: teoretyk architektury, autor cyklu spotkań w MSN „Architekst 2.0”, kurator (m.in. Polskiego Pawilonu nagrodzonego na Biennale w Wenecji)

Tomek Saciłowski: artysta, wydawca i autor pisma Trzaskopisma, członek zespołu Rano, który występuje z zaskoczenia w przestrzeniach miejskich

Jacek Staniszewski: krytyk muzyczny, muzyk, założyciel projektu multimedialnego neurobot (neurobot.art.pl)

Terre Thaemlitz: artysta konceptualny, który twórczość artystyczną traktuje jako formę teoretyzowania, wydawał m.in. dla Mille Plateaux.

Monika Pasiecznik: dziennikarka i kuratorka muzyczna, pracownik Drugiego Programu Polskiego Radia, publikowała m.in. w Odrze i Glissandzie.

Wojtek Ziemilski: artysta wizualny zajmujący się teatrem, autor „Małej Narracji”, prowadzi bloga new-art.blogspot.com


Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 18.00

Spotkania z gośćmi z zagranicy odbywają się w języku angielskim

DOFINANSOWANIE

Wydarzenie organizowane w ramach projektu
„Zachęta do muzyki. Od Fryderyka do Henri’ego Chopina”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego